ویتامین ها

اسکوربیک اسید

ویتامین C، یک ويتامين محلول در آب ضروري براي سنتز و نگهداري كلاژن و مواد داخل سلولي بافتهاي بدن، عروق خوني، غضروف، استخوانها، دندانها، پوست و تاندونها مي باشد. براي ترميم زخم و مقاومت در برابر عفونت لازم است. آنتي اكسيداني قوي و عامل احياء كننده اساسي براي بسياري از فعاليت هاي آنزيمي سلول و فرآيند هاي نقل و انتقال الكترون مي باشد. در متابوليسم كربوهيدراتها، تبديل اسيد فوليك به اسيد فولينيك ، متابوليسم فنيل آلانين و تيروزين و در حفظ تون و يكپارچگي عروق نقش مهمي ايفاء مي كند. از آنجايي كه بدن انسان قادر به سنتز ويتامين C نمي باشد، بنابراين بايد آن را به صورت روزانه و از منابع خارج از بدن تامين نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.