افزودنی ها

سوکرالوز

سوکرالوز یک مشتق ساکارز کلردار است. این بدان معنی است که از شکر مشتق شده و حاوی کلر است. ساخت سوکرالوز فرآیندی چندمرحله‌ای محسوب می‌شود که شامل جایگزین کردن سه گروه هیدروژن، اکسیژن قند با اتم‌های کلر است. جایگزینی با اتم‌های کلر شیرینی سوکرالوز را شدت می‌بخشد.
سازمان جهانی غذا میزان روزانه قابل‌قبول برای سوکرالوز را ۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز را مجاز تخمین می‌زند. جالب است بدانید که بیشتر سوکرالوز مصرفی (حدود ۸۵ درصد) جذب بدن نمی‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.